ایلنا ، (شرح آنلاین) - بعد از بیش از هشت ساعت چانه‌زنی، حداقل دستمزد 37 درصد و کل دریافتی کارگران با مزایای مزدی، 45 درصد افزایش یافت.

جلسه شورای عالی کار با موضوع دستمزد بعد از بیش از ۸ ساعت مذاکره، حداقل دستمزد کارگران را ۱۵۱۶۸۸۲۲ریال تعیین کرد

در این جلسه حق اولاد برابر با ۱۹۷۱۹۴۷۰ ریال  و حق بن ۱۹۰۰۰۰۰ ریال تعیین شد.

در توافق نهایی، حداقل دستمزد ۳۷ درصد افزایش یافته است.

با این حساب با محاسبه حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی و پایه سنوات ۷۰ هزار تومانی، می توان گفت کل دریافتی کارگران با ۴۵  افزایش به ۲۰۷۴۰۷۶۹ ریال می‌رسد.

منبع: ایلنا

رف۶۱/