مهر ، (شرح آنلاین) - مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه از افزایش ۳۱ درصدی سطح تراز دریاچه ارومیه خبر داد.

فرهاد سرخوش با بیان اینکه در حال حاضر سطح تراز دریاچه ارومیه به دلیل بارش‌های اخیر و نیز اجرای برخی طرح‌های ستاد احیا افزایش قابل توجهی یافته است افزود: سطح تراز دریاچه ارومیه در شش فروردین ماه امسال به ۱۲۷۱.۰۱ سانتیمتر رسیده که این میزان در مدت زمان مشابه پارسال ۱۲۷۰.۷۰ سانتیمتر بود که ۳۱ سانتیمتر افزایش نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه هم اکنون وسعت دریاچه ارومیه به دو هزار و ۵۸۳ کیلومتر مربع رسیده است اضافه کرد: این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال که دو هزار و ۲۳۰ کیلومتر مربع بود ۳۵۴ کیلومترمربع افزایش نشان می‌دهد.

سرخوش حجم آب موجود دریاچه ارومیه را دو میلیارد و ۶۴۰ میلیون مترمکعب عنوان کرد و گفت: این میزان در مدت زمان مشابه سال گذشته با ۷۴۰ میلیون مترمکعب افزایش نشان می‌دهد.

مدیردفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه با بیان اینکه سطح تراز اکولوژیک دریاچه ارومیه را ۱۲۷۴.۱۰ سانتیمتر ذکر و خاطرنشان کرد: این میزان در مقایسه با مهر ماه سال ۹۷ سال آبی جاری ۷۴ سانتیمتر افزایش نشان می‌دهد.

مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه اجرای طرح‌های ستاد احیا تداوم دارد گفت: با توجه به بارشهای مناسب بهاره نیز پیش بینی می‌شود امسال شاهد وضعیت بسیار مطلوب دریاچه خواهیم بود.

منبع: مهر 
الف خ ۷۲ /