گزارش تصویری/بزرگداشت استاد شهریار در تبریز

عکس: ایرنا