پیروزی دوربین در برابر سلاح/عکاس خبری علیه تروریست مسلح

اطلاع از حادثه تروریستی اهواز شاید با دریافت تیتر اخبار خبرگزاری های مختلف سطح کشور برای عموم مردم میسر شد اما بی شک انتقال حس نفرت از دشمن و ایجاد همدلی با مردم شریف اهواز و نیروهای مسلح فقط و فقط از طریق عکاسان خبری حاضر در محل حادثه میسر شد.

شرح آنلاین-رامین فرهودی: عکس هایی که توسط دوربین عکاسان خبری خبرگزاری های داخلی ثبت و دستمایه کارهای دیگر هنرمندان کشورمان شد تا دیروز شاهد قاب شدن ۲۷۰ اثر هنری گرافیست کاران کشورمان در محل حوزه هنری تهران باشیم.

همکاران عکاس خبرنگاری که هیچوقت نام و یادی از آنها نمی شود اما دنیا را آنگونه که باید از دریچه دوربین خود می نگرند و در نهایت حقیقتی غیرقابل کتمان را به افکار عمومی عرضه می کنند و احساس مخاطبان را با واقعه رخ داده گره می زنند.

حادثه شوم تروریستی اهواز و عکس هایی که خبرنگاران عزیز عکاس به افکار عمومی عرضه کردند سه نقطه مهم احساسی و انسانی را به مخاطبان ایرانی عرضه کرد. نخست حقیقتی به نام تروریسم که مردم کشورمان قربانی آن بوده و هستند. دوم رذالت کسانی که برای رسیدن به اهداف خود در صدد توجیه وسیله و ابزار کار خود هستند و سوم اقتدار نیروهای مسلح کشورمان که با دستان خالی و سلاح بی گلوله خود در برابر مردم بی دفاع حاضر در محل حادثه جانفشانانه بدون توجه به رتبه و درجه به عنوان سپر انسانی در برابر ملت سعی در حفظ جان مردم به ویژه کودکان کردند.

نکته ظریفی که این عکس ها برای ما به نمایش گذاشت جانفشانی سربازان وظیفه برای نجات جان مردم بود. سربازی که بدون سلاح خود را سپر دختر وسط خیابان کرده تا او را از معرکه تیراندازی تروریست ها دور کند یا تکاوری که دختر بچه شیرخواره را در آغوش خود گرفته تا آسیبی به وی نرسد.

افسر راهنمایی و رانندگی ای که می کوشد تا با بذل خود نوجوانی را از معرکه برهاند و فریاد پاسداری که پیکر کودکی مجروح را بر سینه گرفته و بدنبال راهی برای رساندن وی به نقطه ای امن است.

تمام این واقعیتها که بهترین حس همدلی و وحدت مردم و نیروهای مسلح را به نمایش گذاشت مولود فداکاری و موقع شناسی عکاس خبرنگارانی است که در محل حضور داشتند و برای ثبت رویدادی تاریخی با سلاح دوربین خود به نبرد تروریسم رفتند. همکار عکاسم تو را سپاس.