واژگون کردن پرچم جمهوری اسلامی توسط خبرگزاری ایرنا

خبرگزاری جمهوری اسلامی در اقدامی غیرحرفه ای اقدام به انتشار تصویر واژگون پرچم کشورمان در این خبرگزاری کرد.

به گزارش شرح آنلاین این تصویر که پیش از این نیز در اخبار متعدد این خبرگزاری منتشر شده بود بار دیگر دقایقی پیش مورد استفاده خبری دیگر قرار گرفت.

بر همین اساس تحریریه شرح آنلاین ضمن تماس با این خبرگزاری و تذکر حرفه ای به دبیران خبر ایرنا، تقاضای تغییر عکس خبر مربوطه را کرد که با همکاری دبیران محترم ایرنا به این خواسته رسیدگی و نسبت به تغییر تصویر اقدام شد.

اشتباهات کاری بخشی از کار خبری است اما توجه به مسایل هویتی و ملی دقت بیشتری را می طلبد که برای همه همکاران و این پایگاه خبری نیز ضرورت دارد.