پای صحبت‌های یک تولیدکننده‌//حمایت از کالای ایرانی نباید تنها در حد شعار باقی بماند، امروز زمان عمل است

نام حاج عزیزالله مقصودی و همسرش خانم طاهره زمزم مجرد برای بسیاری ار فعالان اقتصادی به ویژه در حوزه صنعت پلاستیک آشناست، زن و

ادامه