دبیر کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان‌شرقی :باید زنجیره خودروسازی در آذربایجان شرقی تکمیل شود

دبیر کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه تبریز ظرفیت های کاملی برای توسعه صنعت قطعه سازی و خودروسازی دارد،

ادامه