دبیر واحد خواهران جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز: ترویج فرهنگ فاطمی در دانشگاه‌ها باید بیش از پیش موردتوجه قرار گیرد

دبیر واحد خواهران جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز با بیان اینکه جامعه امروز نیازمند به گسترش فرهنگ و سیره فاطمی است، گفت: تهاجم فرهنگی

ادامه