یازدهمین گردهمایی نظامیان رده بالای جمهوری آذربایجان و ترکیه روز سه شنبه با حضور مقامات نظامی دو کشور در آنکارا آغاز شد.

به گزارش شرح آنلاین به نقل از وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، این گردهمایی تا ۲۰ دسامبر ( ۲۹ آذرماه ) ادامه دارد و طی آن وضعیت فعلی همکاری نظامیان جمهوری آذربایجان و ترکیه در عرصه های امنیتی ، نظامی ، نظامی فنی ، پزشکی نظامی ، آموزش نظامی ، صنایع دفاعی و دیگر حوزه ها بررسی می شود .

هیات نظامی جمهوری آذربایجان به سرپرستی ‘ کریم ولی اف ‘ معاون وزیر دفاع این کشور و هیات نظامی ترکیه به سرپرستی ‘متین گوراک’ رئیس دوم ستاد کل ارتش ترکیه در این گردهمایی حضور دارند.

تقویت روابط دوستی میان ارتش جمهوری آذربایجان و ترکیه ، و نیز برنامه های مشترک نظامی دو کشور در سال ۲۰۱۹ میلادی از موضوعات مورد مذاکره این گردهمایی اعلام شده است .

در قالب این گردهمایی همچنین فعالیت نظامی انجام شده در سال جاری نیز بررسی شد.

جمهوری آذربایجان از بدو استقلال ملی این کشور روابط نظامی تنگاتنگ با ترکیه داشته و کارشناسان نظامی ترکیه، ارتش جمهوری آذربایجان را بر اساس استانداردهای ناتو آموزش دادند .

باکو و آنکارا در حال حاضر بر اساس توافقنامه های دوجانبه همکاری های نظامی درحوزه های صنایع دفاعی و تجهیزات نظامی و آموزش نظامیان جمهوری آذربایجان بر اساس استانداردهای ناتو همکاری می کنند .