معاون پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای گفت: دانشگاه ها باید دانشجویان را براساس نیاز صنعت تربیت کنند و صنایع نیز نیروی کار خود را از دانشگاه ها شناسایی کنند.

به گزارش شرح آنلاین – دانشگاه فنی و حرفه ای، رضا زنگنه مطلق معاون پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای در مراسم اختتامیه هفته پژوهش و فناوری دانشکده شهید شمسی پور تهران گفت: دانشگاه های نسل سوم، عموما کارآفرین و در راستای حل مسائل جامعه با رویکرد علمی و نظام یافته در تعامل با محیط پیرامونی هستند.

وی خاطرنشان کرد: در کشورهای توسعه یافته محور و ماموریت کانونی نظام دانشگاهی، کارآفرینی است.

معاون پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای با تاکید بر اینکه ارتباط دانشگاه و صنعت باید دو سویه باشد اظهار داشت: دانشگاه‌ها باید دانشجویان را براساس نیاز صنعت پذیرش کنند و از سوی دیگر صنایع نیز نیروی کار مورد نیاز خود را به دانشگاه‌ها سفارش دهند.

زنگنه با بیان اینکه ارتباط صنعت و دانشگاه در هر کشوری می تواند تاثیری تعیین کننده در رشد اقتصادی داشته باشد، گفت: بنده معتقدم حلقه مفقوده در دانشگاه ها فاصله زیاد دانش آموختگان با صنعت و بازار کار است.

وی عدم تجاری سازی پژوهش ها و فناوری های کسب شده را از مشکلات  کشور عنوان کرد و افزود: باید با مطالعه بازار ایده های طراحی شده را تبدیل به ثروت کنیم .

معاون پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای خاطر نشان کرد: ما نباید منتظر آگهی استخدام باشیم بلکه باید در راستای کارآفرینی حرکت کنیم.