تبریز،(شرح آنلاین) - بامحدود شدن منابع مالی و افزایش گرانی، مددجویان موسسه توانبخشی " سنگبران میشوی مرند " چشم انتظار کمک مردمی اند تا دست گرانی ها، آنها را که در کنار هم رشد کرده و به میزانی از تعادل رسیده اند از یکدیگر جدا نکرده و استرس را سهم دنیای معصومشان نکند.

علی بهرامی مسئول فنی بخش ذهنی اظهار داشت: موسسه توانبخشی سنگبران میشوی مرند بزرگترین مرکز خیریه در استان آذربایجان شرقی بوده که به صورت شبانه روزی از معلولان جسمی، ذهنی و روانی رده سنی جوان و بزرگسال نگهداری کرده و در توانبخشی هر چه بیشتر آنها تلاش می کند.

وی با بیان اینکه این مرکز به صورت هیئت امنایی و زیر نظر بهزیستی مدیریت می شود، گفت: در موسسه توانبخشی سنگبران مرند ۱۱۰ نفر در بخش ذهنی و ۸۰ نفر در بخش روانی بوده که به صورت شبانه روزی از آنها نگهداری شده و به درمان و توانبخشی آنها ۴۷ پرسنل با همکاری پنج پزشک رسیدگی می کنند.

بهرامی در ادامه اظهار داشت: پیش از این، مرکز خیریه با حمایت بسیار خوب خیران مدیریت می شد اما با محدود شدن منابع مالی و افزایش روز افزون گرانی ها کمک خیران به صورت چشمگیری کاهش یافته و از سوی دیگر گرانی اقلام غذایی و بیش از همه دارو مدیریت آن را با چالش مواجه کرده است.

مسئول فنی بخش ذهنی در عین حال افزود: در پی مشکلات مالی که این مرکز با آنها مواجه شده، مجبور به انتقال ۱۰ نفر از مددجویان به مرکز شبستر شدیم و این درحالی است که اغلب مددجویان با تغییر مکان دچار استرس و تغییر در تعادل روحی کسب شده، می شوند که علی رغم تلاش برای حفظ آنها در همین مرکز، نتوانستیم این ۱۰ نفر را نگهداری کنیم.

وی با اشاره به حمایت ۱۰۰ میلیونی بهزیستی از مرکز توانبخشی سنگبران مرند، گفت: از مبلغ حمایتی بهزیستی ۹۰ میلیون آن به تامین دارو و حقوق مددکاران اختصاص می یابد و مابقی مخارج از طریق هیئت امنا و حمایت خیران تامین می شود اما در این میان مصرف روزانه ۲۳۰ مددجو شامل گوشت و ۳۰ کیلو برنج و تامین پوشاک و دارو با تورم و گرانی روز افزون آنها، بار سنگینی برای این روزهای مرکز شده که به تنهایی توان مدیریت آن را ندارند.

بهرامی در عین حال به فرسودگی تاسیسات این مجموعه اشاره کرد و گفت: در روزهای پیش رو در تلاش برای رفع مشکلات ساختمان و تجهیزات موسسه که دچار فرسودگی شده اند، نیز هستیم و در این راستا تعمیر و تجهیز موتورخانه ۵۰ میلیون تومان، رنگ آمیزی ۳۰ میلیون تومان، خریداری تخت و تشک ۱۵۰ میلیون برآورد شده است.

مسئول فنی بخش ذهنی موسسه توانبخشی سنگبران مرند یادآور شد: این مرکز برنامه های ورزشی و تفریحی و فرهنگی برای مددجویان خود داشته و در عین حال با واگذاری بخشی از فعالیت های مرکز به خود مددجویان در توانمندسازی و مسئولیت پذیری آنها گام بر می دارد.

بهرامی ضمن قدردانی از خیرانی که همواره این مرکز را در پیشبرد اهداف خود یاری کرده اند، اظهار داشت: توانمند سازی معلولان عامل موثر در رشد اجتماعی و اقتصادی جامعه بوده که در این مسیر خانواده مددجویان و دست اندرکاران این حوزه به تنهایی و بدون حمایت مردمی نمی توانند پیش رفته و در پیشبرد اهداف گام بردارند.

وی خواستارحضور و حمایت مهربانانه مردم و خیران این آب و خاک شد تا دست مددجویان سنگبران میشوی مرند را به مهر فشرده و روزهای سخت را با دلگرمی طی کنند و دیگر شاهد انتقال و پراکنده شدن آنها که به امیدی قدم در این مرکز گذاشته اند نباشیم.

گفتنی است؛ راه های کمک مردمی به موسسه خیریه توانبخشی “سنگبران میشوی مرند” از طریق شماره های حساب ها و شماره کارت های نزد بانک های ملت، رفاه و ملی و صادرات امکان پذیر است.

شماره حساب بانک ملت ۱۴۹۳۳۳۰۱/۲۳
شماره حساب بانک رفاه ۲۰۸۹۸۶۴۳۱
شماره کارت بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۱۱۹۶۴
شماره کارت بانک رفاه ۵۸۹۴۶۳۷۰۰۰۰۱۷۶۴۷
شماره کارت بانک صادرات ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۱۹۶۶۱۰

ی م ۶۰/