(شرح آنلاین)- شلیک اول سردار آزمون به سمت دروازه ژاپن از کنار دروازه بیرون رفت.

سردار آزمون در دقیقه ۲۳ بازی ایران مقابل ژاپن شوت خود را به سمت دروازه ژاپن حواله کرد اما با اختلاف بسیار اندکی از زمین خارج شد.