(شرح آنلاین) - یویااوساکو نخستین گل ژاپن را وارد دروازه ایران کرد.

یویااوساکو در دقیقه ۵۶ بازی نخستین گل تیمش را وارد دروازه ایران کرد.