سایپا ، ( شرح آنلاین ) - شکایت یکی از مشتریان گروه سایپا از برخورد ناشایست پرسنل یکی از نمایندگی‌های استان کرمان موجب شد مجوز این نمایندگی تعلیق و از مشتریان نیز دلجویی شود.

روزهای اخیر یکی از شهروندان کرمانی برای پیگیری امور مربوط به خرید خودرو به یکی از نمایندگی های سایپا در کرمان مراجعه می‌کند که متأسفانه با برخورد ناشایست یکی از پرسنل مواجه می‌شود.

این شهروند پس از این برخورد، شکایتی را مطرح کرد که موضوع در اسرع وقت پیگیری و با محرز شدن آن، مجوز نمایندگی به دلیل عدم تکریم مشتریان تعلیق شد.

تکریم مشتریان محترم همواره مورد تاکید مدیرعامل گروه خودرو سازی سایپا و سرلوحه وظایف و خط مشی تمامی مدیران، کارکنان و نمایندگی های سایپا بوده و عدم رعایت آن به هیچ عنوان قابل چشم‌پوشی و اغماض نیست.

 

س ب ۶۳/