تبریز ، (شرح آنلاین) - باشگاه تراکتورسازی با منصوب کردن مسعود شجاعی به دریافت مساعدت ، کمپین حمایت از سیل زدگان را راه اندازی کرد.

استان گلستان که طی بارندگی شدید باران و به وجود آمدن سیل دچار خسارات عمده ای شده است ، هم اکنون در وضعیت آشفته به سر می برد.

این در حالی است که مردم زیان دیده از نحوه کمک رسانی راضی نبوده و خود برای بهبود شرایط فعلی دست به کار شده اند.

اما در این میان مردم سایر نواحی نیز بیکار ننشسته و کمپین هایی را برای کمک به هم نوعان خود راه اندازی کرده اند.

جالب ترین این کمپین ها میتواند شماره کارت مسعود شجاعی کاپیتان تراکتور به نمایندگی از باشگاه باشد که برای دریافت کمک های مردمی اعلام آمادگی کرده است.

مسعود شجاعی نیمه شب شنبه با انتشار پستی شماره کارت خود را در اختیار مردم قرار داد تا از این طریق آغاز کمپین باشگاه را اعلام کند.

همچنین سردار آزمون فرزند ترکمن صحرای گلستان و برخی دیگر فوتبالیست ها هم کمک خود را چه در قالب حمایت با واژه “ترکمن صحرا تنها نیست” و چه در قالب حضور در میان آسیب دیدگان به نتیجه رسانده اند.

 

ر ع ۷۷/