رئیس انجمن بیهوشی استان خطاب به وزیر بهداشت مبنی بر اینکه سوال اصلی از وزیر بهداشت این است که چرا وقتی بعد از چند سال وزیر بهداشت با شجاعت تعرفه‌ها را تغییر نداده بود، حال دست به چنین کاری زده و فقط تعرفه بیهوشی را کاهش داده است، گفت: بومی‌سازی کتاب «کالیفرنیا» باید شامل همه […]

رئیس انجمن بیهوشی استان خطاب به وزیر بهداشت مبنی بر اینکه سوال اصلی از وزیر بهداشت این است که چرا وقتی بعد از چند سال وزیر بهداشت با شجاعت تعرفه‌ها را تغییر نداده بود، حال دست به چنین کاری زده و فقط تعرفه بیهوشی را کاهش داده است، گفت: بومی‌سازی کتاب «کالیفرنیا» باید شامل همه رشته‌ها شود نه اینکه فقط یک رشته باشد و باعث مشکلاتی شود.

دکتر مسعود پریش اضافه کرد: رایزنی‌های زیادی از هشت ماه گذشته در این خصوص داشتیم که هنوز به جواب قطعی و راضی‌کننده، نرسیده‌ایم.

پریش، بومی‌سازی کتاب «کالیفرنیا» در شهریور ماه را دهن‌کجی به متخصصان بیهوشی دانست و تاکید کرد: همه پرشکان بیهوشی با علاقه وارد این رشته شده‌اند و دلسردی آنها جایز نیست.

وی بیان داشت: ما از این موضوع نگران هستیم که اختلافات بین استانی نیز پدید آید و آذربایجان‌شرقی در این موضوع بسیار مدیرانه برخورد کرده است.

رئیس انجمن بیهوشی استان کاهش تعرفه را ۲۵ درصد مطرح کرد و ادامه داد: این میزان کاهش را با سایر سال‌ها محاسبه کردیم که بیش از ۴۰ درصد شده که به ما ۲۵ درصد اعلام می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر عدم خدمت‌رسانی بیهوشی در استان ایجاد شود بیشترین لطمه به خود مردم خواهد رسید و ما اصلاً تمایلی به کشاندن این موضوع بین مردم نداریم.

پریش، با تاکید به اینکه حق گرفتن بسیار متمایز از پولکی بودن است، بیان کرد: دو روز خدمات رایگان بیهوشی در کشور نشان از این است که متخصصان بیهوشی مسئله پول و درآمد را پیش نگرفته‌اند بلکه حق طبیعی خود را می‌خواهند.

وی ابراز کرد: خط قرمز متخصصان بیهوشی بیماران هستند ولی چرا باید ما را غیربالینی بنامند که نتوانیم در دفترچه یک دارو تجویز کنیم.

مدیرگروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز با اشاره به مصاحبه اخیر وزیر بهداشت که در آن وزیر عنوان کرده بود هیچ‌گاه زیر بار حرف زور نخواهم رفت، گفت: این یک خصیصه خوب است و از این رو انتظار نداشته باشند که خانواده ۴ هزار نفری بیهوشی زیر بار حرف زور برود.

دکتر جعفر رحیمی پناهی به بیش از ۱۲۰ متخصص بیهوشی در استان اشاره کرد که عمدتاً در مراکز شهرستان‌ها و بخش‌های دولتی فعالیت می‌کنند، بیان کرد: اخیراً اعتراضی گسترده به کاهش تعرفه‌ها در سراسر کشور داشتیم زیرا معتقدیم عدالت بین رشته‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیرگروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز اذعان داشت: از آبان ماه سال گذشته متخصصان ما هیچ دریافتی از دولت نداشته ولی در عملکردشان تاثیری نداشته است.