دو شرکت یک چادر کمپینگ ابداع کرده اند که نور خورشید را جمع آوری می کند. پارچه این چادر ۱۲۰ وات الکتریسیته به ازای هر متر مربع تولید می کند.

شرکت نروژی Trapon Solar با همکاری شرکت سوئدی Midsummer AB نخستین پارچه چادر کمپینگ دنیا را ابداع کرده‌اند که می‌تواند انرژی خورشید را جمع‌آوری کند.

شرکت Midsummer سلول‌های خورشیدی سبک و نازک تولید می‌کند. این سلول‌ها روی پارچه‌های چادر کمپینگ لمینیت شده‌اند. این پارچه در شرکت Trapon Solarتولید می‌شود.

این سلول‌ها سبک هستند و وزن چادر را افزایش نمی‌دهند. این پارچه مخصوص حدود ۱۲۰ وات الکتریسیته به ازای هر متر مربع تولید می‌کند.

 

منبع: مهر

م م ۷۶/