شهریار،( شرح آنلاین ) - شهردار منطقه۴ تبریز از اجرای بیش از ۱۳هزار مترمربع کف‌سازی و ۱۴هزار مترجدول‌گذاری در سال جاری خبر داد و گفت: بهسازی فضاهای عمومی، از برنامه‌های ثابت منطقه۴ است.

اکبر امجدی با بیان این مطلب اظهار داشت: حوزه منطقه۴ با توجه به ساختار قدیمی منطقه، در بخش‌هایی، با معضل معابر فرسوده روبه‌رو است؛ از این رو، در دو سال گذشته، تحکیم، ایمن‌سازی و زیباسازی معابر، از اولویت‌های عمرانی و خدماتی منطقه بوده است.

وی اضافه کرد: به همین منظور از ابتدای سال جاری، بیش از ۱۳هزار مترمربع کف‌سازی در معابر منطقه اجرا شده و همچنین، ۱۴هزار متر از جداول فرسوده نیز نوسازی شده‌ است.

امجدی تصریح کرد: این اقدام علاوه بر جنبه‌های کالبدی، از نظر بصری نیز به ارتقای فضاهای عمومی منجر شده ‌است؛ بعلاوه همگام با این طرح، بحث مناسب‌سازی محیطی نیز لحاظ شده ‌است.