شهریار ، ( شرح آنلاین ) - معاون مالی و اقتصادی شهردار تبریز گفت: مشکل خاصی در پرداخت حقوق بهمن و اسفند کارکنان شهرداری تبریز نداشتیم.

مظفر سلیمانی در جلسه شورای مدیران شهرداری تبریز اعلام کرد: به دلیل شرایط اقتصادی پیش آمده، درباره پرداخت حقوق کارکنان شهرداری در ماه های بهمن و اسفند نگرانی هایی وحود داشت.
وی بیان کرد: علی رغم همه این نگرانی ها نه تنها با مشکل خاصی در پرداخت حقوق مواجه نشدیم، بلکه برخی از مناطق شهرداری تبریز اندوخته هایی برای پرداخت حقوق فروردین ماه سال آتی هم جمع آوری کردند.
معاون مالی شهردار تبریز همچنین گفت: در بحث پرداخت عیدی و حق بیمه کارکنان نیز با مشکلی مواجه نشدیم و بیمه همه همکاران به موقع پرداخت می شود.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود درباره وصول چک های برگشتی نیز خبر داد: چک های برگشتی شهرداری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲۰درصد کاش یافته است.