مهر ، (شرح آنلاین) - به دنبال شکسته شدن سیل بند شهر شیبان در شهرستان باوی، فرمانداری این شهرستان دستور تخلیه شهر شیبان را صادر کرد.

با وجود مقاومت‌های صورت گرفته، سیل بند اصلی شهر شیبان در شهرستان باوی از دو نقطه شکسته شد و آب وارد خیابان‌های شیبان شد به همین دلیل فرمانداری این شهرستان فرمان  تخلیه  شهر را صادر کرد.

البته هم اکنون نیروهای امداد و عملیاتی در حال احداث سیل بند جدیدی برای جلوگیری از ورود آب به درون شهر هستند ولی برای احتیاط فرمان تخلیه شهر صادر شده است.

قرار است یک هزار چادر در شهر جدید رامین به منظور اسکان مردم شهر شیبان برپا شود.

 

منبع : مهر

س ر ۷۰/