( شرح آنلاین ) - با افزایش غیرقانونی کرایه تاکسی ها در تبریز مسافران و رانندگان تاکسی این کلانشهر روزهای پرتنشی را می گذرانند.

به گزارش خبرنگار شرح آنلاین، رانندگان تاکسی ها در طی چند روز گذشته کرایه های خود را ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داده اند. به عنوان مثال کرایه مسیر آبرسان به ولیعصر با ۵۰۰ تومان افزایش و نصف راه تا آبرسان با ۳۰۰ تومان افزایش همراه شده است.

این در حالی است که شورای شهر تبریز قرار است پایان فروردین ماه در جلسه این شورا نرخ افزایش کرایه ها را تایید و ابلاغ کند.

رانندگان در پاسخ به معترضین چنین بیان می کنند که قرار بود کرایه ما که دو سال است ثابت مانده اول فروردین افزایش یافته و ابلاغ گردد.

رف۶۱/