( شرح آنلاین ) - رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در شمالغرب کشور به زودی کنسول جمهوری اسلامی ایران در شهر فرانکفورت آلمان می شود.

دوران خدمت چهار ساله اسماعیل راغب بابایی رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در شمالغرب کشور دورانی سراسر خدمت و تلاش در کسوت نماینده وزارت امورخارجه در آذربایجان شرقی و شمالغرب کشور بود.

مهمترین دستاورد وی در این دفتر فعال کردن دیپلماسی اقتصادی دولت در استان بود. هماهنگی سفر بیش از ۴۰۰ هیات تجاری به استان در طی این مدت را می توان یکی از پر افتخارترین دوره های کاری دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه در شمالغرب از بدو تاسیس تاکنون دانست.

وی در این مدت کوتاه توانست نمایندگان تجاری کشورهای اروپا، آسیا ، آفریقا و اروپا را با فرصت های اقتصادی استان آشنا کند. در بین این کشورها هیات هایی از جمهوری آذربایجان ، جمهوری خودمختار نخجوان، ترکیه ، ارمنستان ، عراق ، روسیه و گرجستان در سطوح مختلف وزرا، معاونان وزرا، سفرا و تجار و فعالان اقتصادی بخش خصوصی آنان در تبریز حضور یافته و با فعالان اقتصادی استان وارد رایزنی های کاری شدند.

بابایی تشکیل سمینارهایی در طی این مدت برای صحبت های متقابل با رایزنان بازرگانی سفارتخانه های کشورمان در خارج از کشور را یکی دیگر از اقدامات این دفتر در استان پیگیری و در صدد فعال کردن رایرنان بازرگانی کشورمان در کشورهای هدف برای ارایه خدمات اقتصادی بیشتر به فعالان اقتصادی در دستور کار خود قرار داد.

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در شمالغرب کشور همچنین بر افزایش تراز تجاری کشورمان با کشورهای همسایه به ویژه ترکیه تاکید داشت و می کوشید تا با هماهنگی سفرهای دیپلماتیک سهم استان در هدفگذاری ۳۰ میلیارد دلاری با این کشور را احیا کند.

بابایی

بابایی بر توسعه مناسبات دانشگاهی بین ایران با سایر کشورها نیز تمرکز داشت و این امر در آخرین سفر سفیر جدید ترکیه در کشورمان به تبریز مورد پیگیری وی بود.

وی با شناختی خوب از نقش تاریخی تبریز در مناسبات اقتصادی ایران ظرفیت دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه را علاوه بر تسهیل بخشیدن به امور کنسولی شهروندان ایرانی و اتباع خارجی در استان به سمت ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه تولید و اشتغالزایی در داخل سوق داد.

البته از این نکته نیز نباید غافل شد که انجام امور کنسولی توسط این دفتر و شتاب بخشیدن به آن امری بود که بر رضایت اتباع خارجی و سرمایه گذاران خارجی مقیم استان موجب افزایش میزان رضایتمندی آنها برای حضور در بخش های اقتصادی آذربایجان شرقی و تبلیغ غیر مستقیم برای تحقق دیپلماسی اقتصادی وزارت متبوع وی در آذربایجان پرگهر است.

به هر حال ماموریت اسماعیل راغب بابایی به پایان رسیده و او عازم فرانکفورت آلمان در کسوت کنسول کشورمان در اروپاست و امیدواریم نماینده استان ما در آلمان باقی بماند.

رف۶۱/