بر اساس آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران، طبق جدول شاخص‌های عمده بازار کار نرخ مشارکت اقتصادی سال‌جاری در مقایسه با مشابه بهار سال گذشته ۳٫۷ درصد و نرخ بیکاری نیز در مقایسه با زمان مشابه بهار سال گذشته ۴ افزایش یافته است. به گزارش شرح آنلاین به نقل از خبرگزاری فارس ، براساس […]

بر اساس آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران، طبق جدول شاخص‌های عمده بازار کار نرخ مشارکت اقتصادی سال‌جاری در مقایسه با مشابه بهار سال گذشته ۳٫۷ درصد و نرخ بیکاری نیز در مقایسه با زمان مشابه بهار سال گذشته ۴ افزایش یافته است.

به گزارش شرح آنلاین به نقل از خبرگزاری فارس ، براساس آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران، طبق جدول شاخص‌های عمده بازار کار در استان آذربایجان‌شرقی در بهار سال ۹۶ نرخ مشارکت اقتصادی ۴۳٫۴ درصد بوده و نرخ بیکاری ۱۰٫۳ درصد اعلام‌شده است.

طبق این جدول، آمار سال‌جاری در مقایسه با زمستان سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی حدود ۲٫۵ درصد افزایش‌یافته و رخ بیکاری نیز ۳ درصدکاهش‌یافته است.

و البته طبق گزارش مرکز آمار ایران، براساس آمار اعلامی نرخ مشارکت اقتصادی سال‌جاری در مقایسه با مشابه بهار سال گذشته ۳٫۷ درصد افزایش‌یافته و نرخ بیکاری نیز در زمان مشابه بهار سال گذشته ۴ درصد افزایش داشته است.

بر اساس جدول، شاخص‌های عمده بازار کار به تفکیک استان‌ها در بهار سال‌جاری، نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور ۴۰٫۶ درصد و نرخ بیکاری ۱۲٫۶ بوده است.

بر اساس آمار اعلامی، نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به زمستان سال گذشته که ۳۸٫۹ درصد بوده، ۱٫۷ درصد فزایش و نرخ بیکاری نیز که در زمستان سال گذشته ۱۲٫۵ درصد بوده، ۴ درصد افزایش‌یافته است.