فارس، (شرح آنلاین) - هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال دو بخشنامه استخدامی از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و نیز دو بخشنامه استخدامی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مقرر کرد استخدام شهرداری‌ها، مطابق قانون باید از طریق انتشار آگهی عمومی، بدون تبعیض و با رعایت برابری فرصت‌ها باشد.

 به دنبال شکایات متعدد از برگزاری آزمون داخلی جهت استخدام پیمانی در شهرداری های کشور  و در خواست ابطال بخشنامه های صادره در این خصوص، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با توجه به اینکه در حال حاضر استخدام رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی صرفا از طریق انتشار آگهی عمومی و برابری فرصت‌ها امکانپذیر است و مقرره‌ای برای تبدیل وضع کارکنان قراردادی به پیمانی در قوانین حاکم پیش‌بینی نشده است و به علت ایجاد تبعیض و مغایر بودن با اصل ۲۸ و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی مقرره‌های مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص داد.

 به این ترتیب سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظف هستند برای استخدام نیرو، با رعایت ضوابط قانونی و از طریق انتشار آگهی عمومی بدون تبعیض و برابری فرصت‌ها اقدام کنند.

تبدیل وضعیت نیروها به‌صورت پنهانی و برای نورچشمی‌ها

براساس این گزارش به‌کارگیری نیرو و تبدیل وضعیت در شهرداری‌ها از جمله شهرداری تبریز از جمله موارد بحث برانگیز بوده است به‌طوریکه هفته گذشته  فرج محمد قلی‌زاده در جلسه شورای اسلامی شهر تبریز در تذکری به شهردار تبریز اظهار داشت: پدیده جدیدی به‌نام شرکت پاک شهر در شهرداری به‌وجود آمده و ظاهرا جزو شرکت‌های اقماری همشهری است و مدیران با عقد قرارداد با این شرکت‌ها نیرو به شهرداری وارد می‌کنند و به مدیران شهرداری توصیه می‌کنم که درجذب اقوام از شهرستان‌های همجوار اقدام کنند.

وی افزود: آقای شهردار، مجوز تبدیل وضعیت کارکنان چه شد؟ نور چشمی‌ها، دور از چشم همگان به صورت ناعادلانه  تبدیل وضعیت می‌شوند.

قلی‌زاده ادامه داد: چنانکه  اخیراً دو نفر از نور چشمی ها تبدیل وضعیت شده‌اند.در حالی که افرادی هستند ۱۵ سال است کار می‌کنند ولی تبدیل وضعیت نشده‌اند.

وی تصریح کرد:  آقای شهردار امتیاز دادن به این و آن دیگر بس است.

 

الف – ب ۶۶/