مهر، (شرح آنلاین) - وزیر بهداشت، گفت: دانشگاه‌ها نباید استقرار پرونده الکترونیک سلامت را به اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع گره بزنند.

جلسه شورای سیاستگذاری و ستاد اجرایی نظام سلامت الکترونیک با حضور وزیر، معاونین، مدیران و مشاوران وزارت بهداشت و از طریق برقراری ارتباط ویدئویی با رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی مجری پرونده الکترونیک سلامت در استان‌ها، در ستاد وزارت بهداشت، برگزار شد.

سعید نمکی در این جلسه، بر ضرورت ایجاد هماهنگی‌های بیشتر در شبکه بهداشت و درمان کشور و تسریع در اجرای پرونده الکترونیک سلامت تا پایان بهار ۹۸، تاکید کرد.

وی با تاکید بر تمرکز دانشگاه‌ها برای استقرار پرونده الکترونیک سلامت، گفت: در روند اجرا و استقرار پرونده الکترونیک سلامت، نباید هیچ جزئی مغفول واقع شود و دانشگاه‌ها نباید استقرار پرونده را به اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع گره زنند؛ چراکه در این صورت، اجرای پرونده الکترونیک سلامت دچار وقفه می‌شود. بنابراین، بعد از استقرار پرونده الکترونیک سلامت، سیستم ارجاع و پزشکی خانواده نیز بازنگری شده و اجرایی خواهد شد.

وزیر بهداشت از پرونده الکترونیک سلامت، به عنوان یک قرارگاه نام برد و افزود: از این پس، باید به مقوله پرونده الکترونیک سلامت، به عنوان یک قرارگاه نگریسته شود و این برنامه، آغازی برای اجرای طرح‌های دیگر همچون پزشکی خانواده و نظام ارجاع، در سطح کشور، تلقی شود. زمانی که قول استقرار پرونده الکترونیک سلامت تا بهار ۹۸ را دادیم، این سخن اندکی بلندپروازانه به نظر آمد، اما خوشبختانه با وجود مدیران توانمندی که در ستاد و دانشگاه‌ها داریم، این هدف میسر خواهد شد. این مدیران، بال‌های قدرتمند پرواز وزارت بهداشت، برای رسیدن به اهداف بلندپروازانه هستند.

 

 

منبع : مهر

الف – ب ۶۶