مهر، (شرح آنلاین) - روسها اخبار مربوط به درخواست ایران برای خرید سامانه اس ۴۰۰ و رد این درخواست از سوی روسیه را کذب و بی اساس دانستند.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین اخبار مربوط به درخواست ایران برای خرید سامانه اس ۴۰۰ و رد این درخواست از سوی روسیه را کذب خواند.

وی گفت که اطلاعاتی از ادعاهای مربوط به مخالفت مسکو با درخواست ایران برای خرید اس ۴۰۰ ندارد.

پسکوف بیان کرد: من اطلاعی در این زمینه ندارم. در برخورد با این اخبار باید نهایت احتیاط به کار گرفته شود.

از سوی دیگر یک منبع دیپلماتیک نظامی روسی اعلام کرد: روسیه درخواستی از جانب ایران درباره اس ۴۰۰ دریافت نکرده است و هر گونه اخباری مبنی بر مخالفت مسکو با فروش آن به ایران بی اساس است.

این منبع بیان کرد: روسیه همکاری با ایران به طور کامل در راستای ارائه خدمات مربوط به اس ۳۰۰ که قبلاً به ایران داده است را ادامه می دهد.

شایان ذکر است که بلومبرگ مدعی شده بود: روسیه با فروش اس ۴۰۰ به ایران مخالفت کرده و آنرا عامل تشدید تنش در خاورمیانه دانسته است.