شرح آنلاین - صدور احکام سنگین برای سران کودتای نافرجام٬ تیتر مشترک اغلب روزنامه‌های امروز ترکیه است.

بسیاری از روزنامه‌های ترکیه، امروز در عکس و تیتر صفحه نخست، صدور احکام پرونده کودتا را برجسته کرده‌اند.

جمهوریت:

۱۴۱ بار حبس ابد برای هدایت‌کنندگان کودتای نافرجام

امام اوغلو از مردم خواست برای رای دادن به استانبول بازگردند

ینی شفق:

موساد در تعقیب کشتی حفاری فاتح ترکیه

ایران هواپیمای آمریکا را زد

استار:

حبس ابد برای ۱۳۳ زندانی پرونده گولن

اوجالان خواهان بی‌طرفی حزب اتحاد دموکراتیک خلق‌ها در استانبول

ترکیه:

اردوغان: ملت ساده‌لوح نیست٬ ساخت و پاخت امام اوغلو با مجری مناظره معلوم است

باغچلی: نقاب امام اوغلو افتاد

آکشام:

حزب دموکراتیک خلق‌ها٬ نامه اوجالان را پنهان کرد

کشتی یاووز هم برای حفاری راهی مدیترانه شد

ینی چاغ:

حمایت قاتل نوزادان از آکپارتی

پیام کُردی یلدریم

ینی آسیا:

برخورد تبعیض‌آمیز با کارگران سوری در ترکیه

ترکیه در استقلال دستگاه قضا رفوزه شد

سوزجو:

امام اوغلو: هیچ قدرتی نمی‌تواند در برابر اراده مردم بایستد

اردوغان: نتیجه انتخابات یکشنبه را خواهیم پذیرفت

اورتا دوغو:

پایان هشتاد درصدی ترک استریم

ترکیه در مسیر خودکفایی در صنایع دفاعی

ینی آکیت:

استانبول پایتخت امت است

خائنین در زندان خواهند پوسید

منبع : تسنیم