ایلام،( شرح آنلاین ) - آزادسازی مهران به عنوان یکی از پرافتخارترین شهرهای ایران اسلامی در طول دوران هشت ساله دفاع مقدس در حالی انجام شد که رژیم بعث عراق برای فشار وارد کردن بر رزمندگان اسلام در فاو حاضر به از دست دادن آن نبود.

خدا رحم سحری از یادگاران دوران دفاع مقدس با اشاره به اینکه آزاد سازی مهران تیر خلاص برعملیاتهای دفاع متحرک رژیم بعثی بود. اظهار داشت ؛
دراواخر سال ۶۴ارتش بعثی صدام براساس نظریه کارشناسان نظامی کشورهای شرق وغرب یک‌سری عملیات آفندی باعنوان دفاع متحرک برعلیه نیروهای رزمنده شروع کرد ،گرچه درکلیه این عملیاتها شکست خورد ،اما نتوانست در اراده رزمندگان در نگهداری فاو که در عملیات والفجر ۸به دست ایرانی ها فتح شده بود خللی وارد نماید.

وی ادامه داد : ارتش عراق با استفاده از نقاط ضعف پدافندی نیروهای ایران توانست درتاریخ ۲۷اردیبهشت سال ۶۵دست به عملیاتی گسترده در مهران زد ،در آن زمان منطقه مهران از منتهی علیه ارتفاعات کولک تا ارتفاعات حمرین در جنوب مهران توسط یک تیپ از ارتش جمهوری اسلامی وتعدادی پایگاه عملیاتی ژاندارمری که تحت امر عملیاتی ارتش بودند پدافند می شد .

فرمانده سابق سپاه ناحیه ایلام اضافه کرد : کل توان سپاه درمنطقه جنوب ودرمهران هم درچنگوله استقرار داشت و ارتش عراق به محض تصرف شهرمهران وشمال شهر دربوق کرنا اعلام نمود که مهران مهریه فاو است وتا ایران فاو را خالی نکند ما درمهران می مانیم وتعدادی خبرنگار وفیلم بردار کشورهای مختلف راجهت بازدید از منطقه تصرف شده مهران دعوت نمود .

وی تصریح کرد : صدام سرمست از این عملیات روزها ی متمادی جشن گرفت ودر شهرهای مختلف اسرای این عملیات رامی چرخاند .امام امت (ره)متوجه تبلیعات رژیم بعثی شد و راسا به فرمانده سپاه دستوردادندکه مهران باید آزاد شود ،گرچه سپاه نیرویی آفندی در آن زمان در اختیار نداشت اما فرمان امام بایست عملیاتی می شد.

این یادگار دوران دفاع مقدس ادامه داد : سپاه با استفاه از توان احتیاطی لشکرهای مختلف وارد منطقه شد و۴۰روز طول کشید تا عملیات آزاد سازی مهران با نام کربلای یک را طراحی و اجرا نماید .

وی ابراز داشت : درتاریخ ۹خرداد عملیات آغاز گردید وچنان برق آسا بود که ظرف ۴۸ساعت علاوه بر سرزمینهای اشغالی توسط ارتش صدام بعثی ارتفاعات بسیار مهم سوق الجیشی قلاویزان هم که بیش از۶سال در اشغال ارتش عراق بود آزاد شد.

سحری گفت: غالب یگان های ارتش بعث منفعل و شکست خوردند و برگ زرینی بر توانمندی رزمندگان اسلام علیرغم تحریم های سخت درتاریخ ثبت گردید .

وی اظهار داشت : بعد از پیروزی ایران در این عملیات ارتش تا دندان مسلح بعثی دیگر قادر به اجرای عملیات دفاع متحرک نبود و فاو هم همچنان در دستان پرتوان سپاه قرار داشت .امام راحل فرمودند مهران راهم خدا آزاد کرد.