شرح آنلاین - وزیر دفاع با اشاره به اعدام یکی از نیروهای قراردادی این وزارتخانه به اتهام جاسوسی برای دولت آمریکا گفت: بابت این اقدام ممنون سازمان قضایی نیروهای مسلح هستیم.

 امیر سرتیپ «امیر حاتمی» درباره اعدام یکی از نیروهای قراردادی این وزارت خانه

به اتهام جاسوسی گفت: این فرد از سال ۸۹ از وزارت دفاع جدا شده بود؛ در دوره

بازنشستگی به سراغ وی آمده و متاسفانه این فرد را وادار به خیانت کرده بودند.

وی افزود: بارها تاکید کرده‌ایم سزای افرادی که خیانت کنند همین رفتاری است که

سازمان قضایی با این جاسوس انجام داد و بابت این اقدام ممنون سازمان قضایی نیروهای مسلح هستیم.

امیر حاتمی تصریح کرد: این اتفاق در داخل وزارت دفاع رخ نداده است و با اینکه

بیرون از دستگاه در حال انجام بود، پس از دو سال روشن شد و این اقدام نشان

می‌دهد که یک سپر امنیتی بسیار خوبی وجود دارد و حتی لایه‌های بیرون را مراقبت می‌کند.

 

منبع : فارس