شرح آنلاین - عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: وقتی شهرداری میلیاردها تومان به مردم، بانک ها، بیمه و دارایی بدهکار است و از این بابت شهروندان طلبکار، روز به روز خسارت متحمل می شوند، از اموال شهرداری نمی شود هبه کرد.

فرج محمد قلیزاده در تبریز با اشاره به خبر و طرح کمک مالی شهرداری به اتاق بازرگانی، اظهار داشت: وقتی شهرداری میلیاردها تومان به مردم، بانک ها، بیمه و دارایی بدهکار است و از این بابت شهروندان طلبکار، روز به روز خسارت متحمل می شوند و سالانه از بابت تاخیر در پرداخت بدهی ها به بانک ها، بیمه و دارایی،  میلیاردها تومان جریمه به بدهی های شهرداری اضافه می شود، از اموال شهرداری نمی شود هبه کرد.

وی افزود: نباید اجازه داد تحت پوشش عناوین مقدس  یا  به نام قشرهای مورد احترام مردم رانت خواران اموال عمومی را غارت کنند.

این عضو شورای اسلامی شهر تبریز تاکید کرد: اگر به هر دلیلی قرار باشد، هبه داده شود، قبل از هر اقدامی باید “معیار” تعیین گردد و سپس برای آن مکانیزم یا سیستم تعریف شده تا ضمن جلوگیری از اعمال سلیقه، از دلالی و رانت خواری نیز ممانعت شود.

محمدقلیزاده اضافه کرد: باید همه اقدامات از قبیل صدور دستورات، تنظیم لایحه، دریافت کنندگان هبه، آرای اعضاى شورا، با شفافیت کامل و در انظار عمومى انجام شود.

وی تاکید کرد: به کرات این پیشنهاد ها مطرح شده اما خیلی ها علاقه ای برای تعیین معیار، تعریف سیستم و ایجاد شفافیت ندارند.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: تنها امید خود مردم هستند؛ لذا بایداز طریق مردم به ویژه نخبگان، نظارت جدی و واقعی صورت گیرد.

 

منبع :فارس