شرح آنلاین - خانم لاله شوکت حاجی اوا، رییس حزب لیبرال جمهوری آذربایجان و دبیر پیشین دولت، طرح بزرگ آشتی ملی میان حاکمیت و نیروهای سیاسی رقیب در این کشور را تدوین کرد.

به نقل از پایگاه اینترنتی «مدرن» جمهوری آذربایجان، عوض تیمورخان دستیار خانم لاله شوکت حاجی اوا اعلام کرد؛ حزب لیبرال به رهبری خانم لاله شوکت اوا طرح بزرگی برای آشتی سیاسی در جمهوری آذربایجان آماده کرده است که در تاریخ این کشور بی نظیر است.
وی گفت: « اگر این طرح اجرا شود، می تواند جمهوری آذربایجان در مقیاس خود به کشور نخست دنیا تبدیل کند. »
تیمورخان گفت: « خانم لاله شوکت همواره در این فکر بوده است و حتی در زمان به قدرت رسیدن حیدرعلی اف، رییس جمهوری پیشین نیز پیشنهاد کرده بود در مراسم سوگند ریاست جمهوری وی، روسای جمهوری پیشین، ایاز مطلب اف و ابوالفضل ائلچی بیگ نیز حضور داشته باشند. اما در آن زمان نیز این پیشنهاد اجرا نشد.»
عوض تیمورخان گفت: « برای اجرای این طرح آشتی بزرگ در وهله نخست حسن نیت حاکمیت لازم است. اما، در میان حاکمیت نیروهایی وجود دارند که نمی خواهند این طرح موفق شود. »

 لازم به ذکر است؛ برای اجرای طرح بزرگ آشتی ملی میان حاکمیت و نیروهای سیاسی رقیب در جمهوری آذربایجان، تنها تفاهم و آشتی با نیروهای مخالف غربگرا نمی تواند مثمرثمر باشد، زیرا حاکمیت، همواره با فعالیت احزاب و گروه ها فعال اسلام گرا در این کشور مخالفت کرده است. به طوری که هم اکنون بسیاری از رهبران احزاب و تشکل های اسلامی با اتهامات واهی دستگیر شده و با احکام سفارشی در زندان به سر می برند که باید برای این امر نیز چاره اندیشی شود.

 

منبع : تسنیم