بعد از گذشت بیش از 30 ماه از فعالیت شورای شهر اسکو گزارشات مالی شهرداری اسکو منتشر نشده است.

شهرداری نهادی عمومی و غیر دولتی می باشد که اکثر درآمد آن مستقیما توسط مردم شهر تأمین می شود. البته برخی شهرداری ها با تدابیری درآمد هایی نیز از طرق دیگر بدست می آورند ولی در کل اکثریت درآمد شهرداری توسط مردم آن شهر که شامل افراد با درآمد های مختلف می شود تأمین و در پروژه ها و اقدامات مختلف شهرداری صرف آسایش و راحتی مردم می شود.

قانونگذار جهت شفافیت مالی شهرداری ها این نهاد را مکلف به انجام برخی اقدامات نموده است.یکی از این تکالیف تهیه بیلان های مالی شهرداری هر ۶ ماه یک بار می باشد. این بیلان ها می بایست بوسیله شورای شهر  به اطلاع عموم شهروندان برسد تا شهروندان بدانند مبالغی که در قالب عوارض یا نیازمندی‌های شهری به شهرداری پرداخت می‌کنند در کجا و چگونه هزینه یا سرمایه‌گذاری می‌شود.

تا به امروز و با پیگیری های مکرر خبرنگار شرح آنلاین و تعدادی از شهروندان از اعضای شورای شهر اسکو و شهرداری اسکو این بیلان ها منتشر نشده و یا در اختیار عموم مردم قرار نگرفته است.البته طی سالهای گذشته نیز برخی شهرداران اسکو در انتشار بیلان های مالی کم کاری هایی کرده اند که جای تأسف دارد.

یکی از شهروندان در گفتگو با خبرنگار شرح آنلاین گفت: اکثریت درآمد شهرداری توسط مردم تأمین می شود و این حق مردم است که بدانند مجموع مبالغی که تحت عنوان عوارض ساختمانی، نوسازی و مالیات به حساب شهرداری واریز می‌کنند در چه محلی هزینه می‌شود و مدیران مربوطه نیز باید نسبت به شفاف‌سازی در این حوزه اهتمام داشته باشند.

این شهروند با اشاره به وضع نامناسب اقتصادی مردم افزود: بیشتر مردم از نظر اقتصادی در تنگنا قرار دارند ولی همیشه سعی می کنند عوارض ساختمانی خویش را سر موقع به حساب شهرداری واریز کنند تا شهری آباد داشته باشند.

این شهروند اهل اسکو تصریح کرد: متاسفانه بدلیل حجم بالای مبادلات پولی در بدنه شهرداری، امکان بروز فساد مالی در این نهاد فراوان بوده و عدم ارائه بیلان مالی منظم سبب ایجاد سوءظن در میان مردم می‌شود.

وی افزود: فسادهای مالی گسترده‌ای که این روزها در اخبار می‌خوانیم و می‌شنویم ناشی از عدم نظارت کافی و دقیق از سوی مسئولان امر بوده و یکی از اقداماتی که می‌تواند نقش پیشگیرانه در این موضوع داشته باشد، ارائه بیلان مالی یا شفافیت مالی است.

این شهروند تاکید کرد: شوراهای شهر به عنوان منتخبان مردم باید در اجرای این قانون اهتمام ویژه‌ای داشته باشند زیرا این حق مردم است که بدانند سرمایه‌های شهری در کجا و چگونه هزینه یا سرمایه‌گذاری می‌شود.

مدیران منتخب مردم، بر کسی پوشیده نیست که تمام تلاش‌ها برای توسعه همه جانبه و شهری آباد است اما هر جا که محل آمد و رفت پول و سرمایه باشد محل بروز خطاهای انسانی و شک و یقین از رانت و فساد مالی نیز است و باید با شفافیت و  ارائه بیلان مالی به موقع از ایجاد سوءظن جلوگیری شود و حتی این حقی است که قانون برای مردم قائل شده اما فارغ از ماده، آئین‌نامه و بخشنامه این حق مردم است که بدانند درآمدهای شهرداری که از پول‌های همین مردم است در کجا و چگونه  هزینه یا سرمایه‌گذاری می‌شود.

همگی تأکیدات قانون گذار و پیگیری های مردم نه به خاطر داشتن سوءظن به شهرداری بلکه به خاطر شفافیت بیشتر می باشد که امیدواریم شورای شهر اسکو با انتشار گزارشات مالی شهرداری اسکو به مدیریت شهردار فعلی اسکو و شهرداران قبل از وی مردم را بیش از پیش در جریان وضع مالی شهرداران منتخب شورای شهر قرار دهند.

  • نویسنده : مجتبی چاپارزاده
  • منبع خبر : شرح آنلاین