نمایندگان مجلس مقرر کردند حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، متناسب با محدوده جغرافیایی با پیشنهاد وزارت کشور به تائید هیئت مرکزی نظارت برسد.

در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی «طرح شفاف‌سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی»، ماده ۵ این طرح به تصویب رسید.

بر اساس این ماده مقرر شد «حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تائید هیئت مرکزی نظارت برسد».

بر اساس تبصره یک این ماده مصوب شد «هزینه‌ها و مخارجی که با موافقت نامزدها یا ستاد انتخاباتی آنها توسط اشخاص حقیقی یا احزاب و گروه‌های سیاسی انجام می‌شود، به عنوان هزینه نامزدها محاسبه شود؛ مخارج احزاب و گروه‌های سیاسی در حوزه فعالیت‌های انتخاباتی از زمان شروع ثبت‌نام انتخابات، مشمول این حکم هستند».

بر اساس تبصره دو این ماده مقرر شد «احزاب و گروه‌های سیاسی در محدوده مجاز تبلیغات انتخاباتی صرفاً با موافقت نامزدها، مجاز به انجام تبلیغات برای آنها بوده و بدون کسب موافقت کتبی آنها، حق انجام هیچ‌گونه تبلیغاتی را برای آنها ندارند».

به صفحه اینستاگرام ما بپیوندید

در تبصره سه این ماده نیز مقرر شد «انجام کلیه هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی و همچنین انجام کارها یا فروش محصولات و ارائه خدمات که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، مربوط به انتخابات بوده و در قبال آن، پول پرداخت می‌شود، بدون اخذ رضایت کتبی از نامزد یا حزب یا نماینده مجاز امور مالی آنها و بدون پرداخت از طریق حساب مربوطه، ممنوع است».

در تبصره چهار این ماده «میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموعه نامزدها برای تأمین هزینه‌های انتخاباتی حداکثر به میزان ۲۰ درصد سقف هزینه انتخاباتی نامزدِ مقرر در این ماده است».

کانال تلگرام شرح آنلاین را دنبال کنید

  • منبع خبر : شرح آنلاین