مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی گفت: به‌دنبال بارش برف و برودت هوا برخی مدارس استان سه شنبه 29 بهمن‌ماه تعطیل است.

محمد صبوری اظهار داشت: به علت بارش برف و برودت هوا،  فردا سه شنبه ۲۹ بهمن‌ماه  مدارس تعدادی از شهرهای و بخش‌های آذربایجان‌شرقی در نوبت صبح  تعطیل است.

بستان آباد 

همه مدارس شهری و روستایی در تمام دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

هشترود 

همه مدارس روستایی در تمام دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل و در شهر، تمامی دوره های تحصیلی با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

مرند

همه مدارس روستایی در تمام دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل و در شهر، مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل و دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

ملکان

همه مدارس در تمام دوره های تحصیلی در روستاهای ایگده لوی بزرگ، هپی بلاغی، ایگده لوی کوچک، باباکلک، باباقاضی، قوشبلاغ، آرپادرسی، قوزلو، ساروقیه، پرچین بلاغ، لیلی داغی، اوجبلاغ، آغجه مشهد تعطیل خواهند بود.

تیکمه داش 

همه مدارس شهری و روستایی در تمام دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

چاراویماق 

همه مدارس روستایی در تمام دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل و در شهر، تمامی دوره های تحصیلی با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

سراب

همه مدارس در تمام دوره های تحصیلی در  روستا های دهستان صاعین ونیز روستاهای عسگر آباد منطقه وانق، گل آباد و قوشچی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

  • منبع خبر : روابط عمومی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی