پلیس انگلیس اعلام کرد پروندهٔ ناپدید شدن دختر حاکم دُبی در سال ۲۰۰۰ را، به ظن دست داشتن پدرش در این ماجرا، بازنگری می‌کند.

پلیس اعلام کرد پروندهٔ ناپدید شدن دختر حاکم دُبی در سال ۲۰۰۰ را، به ظن دست داشتن پدرش در این ماجرا، بازنگری می‌کند.

دادگاه عالی بریتانیا هفتهٔ گذشته اعلام کرد که شیخ محمد بن‌راشد آل مکتوم، حاکم دوبی و نخست‌وزیر امارات، ربودن و بازگرداندن اجباریِ «شیخه شمسه» دختر خود از بریتانیا به امارات را برنامه‌ریزی کرده بوده است.

این اعلام نظر اخیر دادگاه بریتانیا، در جریان رسیدگی به شکایت شاهدخت هیا بنت حسین، همسر سابق شیخ محمد و خواهر ناتنی پادشاه اردن صورت گرفت که خود به بریتانیا گریخت و اکنون مقیم این کشور است.

در جریان دادگاه، با توجه به شهادت شاهدان، این مساله بار دیگر مطرح شد که شیخ محمد خواهر شمسه، یعنی شیخه لطیفه را در سال ۲۰۱۸ به اجبار به امارات بازگردانده است. شیخه لطیفه در سال ۲۰۱۸ از روی عرشه یک قایق تفریحی در اقیانوس هند ربوده شد.

آشکار شدن این مساله در دادگاه، پلیس بریتانیا را بر آن داشت که پروندهٔ سابق ناپدید شدن شیخه شمسه را نیز به ظن در کار بودن سازوکار مشابهی بازنگری کند.

گرچه پلیس بریتانیا در سال ۲۰۱۷ و با بازنگری همین پرونده که به سال ۲۰۰۰ باز می‌گردد، به این نتیجه رسیده بود که حاکم دُبی شخصاً پشت ماجرای ناپدید شدن شیخه شمسه بوده است اما مدارک کافی برای اقدام قانونی در دست نبود.

  • منبع خبر : یورونیوز