نمایندگان مجلس جمهوری آذربایجان روز سه شنبه در نخستین جلسه ششمین دوره آن خانم " صاحبه غفاراوا " را به عنوان رییس جدید این مجلس انتخاب کردند.

نخستین جلسه ششمین دوره مجلس ملی جمهوری آذربایجان با حضور “الهام علی اف” رییس جمهوری این کشور برگزار شد و حزب حاکم ” آذربایجان نوین ” که اکثریت کرسی در مجلس ۱۲۵ نفره را به خود اختصاص داده، غفاراوا عضو این حزب سیاسی را به عنوان نامزد خود برای ریاست مجلس معرفی کرد.

صاحبه غفاراوا متولد سال ۱۹۶۵ میلادی نماینده دو دوره  قبلی مجلس ملی جمهوری آذرربایجان و معاون دانشگاه اسلاو جمهوری آذربایجان می باشد.

در این  جلسه  همچنین “علی حسینلی ” و  “عادل علی اف ” به عنوان معاونان اول مجلس ملی جمهوری آذربایجان انتخاب شدند.

انتخابات زودهنگام ششمین دوره مجلس ملی جمهوری آذربایجان  ۹ فوریه سال جاری میلادی (برابر ۲۰ بهمن ماه) برگزار شد.

ششمین دوره انتخابات مجلس ملی جمهوری آذربایجان قرار بود در پاییز سال ۲۰۲۰ میلادی برگزار شود ولی حزب حاکم ” آذربایجان نوین ” که در پنجمین دوره انتخابات نیز اکثریت کرسی در مجلس ۱۲۵ نفره این کشور را به خود اختصاص داده بود، در اواخر سال گذشته میلادی مبتکر انحلال مجلس و برگزاری انتخابات مجلس زودهنگام با هدف کمک به “الهام علی اف ” رییس جمهوری آذربایجان در زمینه سرعت بخشیدن به اصلاحات ساختاری شد.

  • منبع خبر : ایرنا