Xəlifə bin Zayed Al-Nəhyan Xeyriyyə heyəti Ramazan ayında İrəvanda 3000 yemək payladı.

Əl-Emarat- in xəbərinə görə BƏƏ-in Ermənistandaki səfirliki, dünya arasında sevgi, sülh və hörmət körpülərinin yaradılması adilə cari ildə təsdiqlədiyi “Yaxşılıq ili” fəaliyyətləri çərçivəsində Ramazan ayında bu istigamətə geçib.

  • منبع خبر : ƏL-Emarat