اتحادیه دانشجویی هلند هشدار داد که شرایط به وجود آمده از شیوع کرونا شرایط روحی و روانی دانشجویان را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده است.

به گزارش شرح آنلاین، نقل از یودبلیونیوز،‌ موسسات آموزشی هلند در تلاش بودند که طبق وعده‌های قبلی،از دانشجویان  خود حمایت کنند. اتحادیه دانشجویی هلند تحت عنوان ” LSVb” نسبت به وضعیت دانشجویان آموزش عالی به ویژه سال اولی‌ها ابراز نگرانی کرده است. چراکه این دانشجویان مواردی از قبیل احساس تنهایی،‌سطح زیاد استرس و افسردگی را گزارش داده‌اند.

رئیس اتحادیه ” LSVb” گفت که به ویژه نسبت به دانشجویان جدیدالورود نگران است. این دانشجویان تعداد بسیار محدودی کلاس‌های حضوری دارند و این شرایط را برای آنها بسیار دشوار کرده است چراکه این دانشجویان جدید نسبت به دیگر دانشجویان به سختی اطلاعات و شناخت دارند.

این اتحادیه مدعی شده که بسیاری از موسسات آموزش عالی اقدامات کافی و درخور دانشجویان را انجام نداده‌اند.به عنوان مثال این اتحادیه به دانشگاه‌های هلند پیشنهاد داده بود که مکانهای بیشتری را اجاره کنند تا برگزاری کلاسهای حضوری با رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی افزایش یابد. اما گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از دانشگاه‌ها از انجام این کار سرپیچی کرده‌اند.

یکی از نگرانی‌های مهم مربوط به شرایط روحی دانشجویان، تنهایی است. بسیاری از دانشجویان احساس می‌کنند که در این شرایط تنها هستند. این امر خصوصاً در مورد دانشجویان سال اول اتفاق می‌افتد. بعضی از آنها هنوز امسال  در دانشگاه حضور فیزیکی نداشته‌اند.