گروه سمراد با حمایت از تیم های اعزامی آذربایجان شرقی به مسابقات بین المللی دو و میدانی جام امام رضا (ع) به عنوان حامی مالی ورزش استان اعلام حضور کرد.
به گزارش شرح آنلاین به نقل از روابط عمومی هیئت دو و میدانی آذربایجان شرقی، گروه سمراد با ۳۵ سال سابقه فعالیت بازرگانی داخلی و بین المللی و تولید، حامی مالی تیم های اعزامی استان آذربایجان شرقی به مسابقات دو و میدانی جام امام رضا (ع) شد.
این گروه بازرگانی به مدیریت ناصر فرج زاده که عضو هیئت رئیسه هیئت دو و میدانی آذربایجان شرقی است، پیش از این نیز از تیم های پایه باشگاه ماشین سازی حمایت کرده است و اکنون به عنوان حامی مالی تیم های آقایان و بانوان آذربایجان شرقی در مسابقات بین المللی دو و میدانی جام امام رضا (ع)، حضور جدی خود را به عنوان حامی مالی ورزش استان به صورت رسمی اعلام کرد.
تیم بانوان آذربایجان شرقی با شش ورزشکار و یک مربی و تیم آقایان آذربایجان شرقی با هشت ورزشکار و یک مربی ۱۸ تا ۲۳ فروردین با عنوان سمراد در رقابت های بین المللی دو و میدانی جام امام رضا (ع) شرکت می کند.