اسداله خدیوی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه فرهنگیان آذربایجان ‌شرقی منصوب شد. به گزارش شرح آنلاین ، با تصمیم رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور، رئیس دانشگاه فرهنگیان آذربایجان ‌شرقی امروز تغییر کرد و اسداله خدیوی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه فرهنگیان استان منصوب شد. مدیر گروه کارشناسی ارشد، مدیر گروه تربیت حرفه ای دانشگاه، پژوهشگر برتر […]

اسداله خدیوی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه فرهنگیان آذربایجان ‌شرقی منصوب شد.

به گزارش شرح آنلاین ، با تصمیم رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور، رئیس دانشگاه فرهنگیان آذربایجان ‌شرقی امروز تغییر کرد و اسداله خدیوی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه فرهنگیان استان منصوب شد.

مدیر گروه کارشناسی ارشد، مدیر گروه تربیت حرفه ای دانشگاه، پژوهشگر برتر دانشگاه فرهنگیان کشور، سردبیر دو مجله علمی، مولف شانزده جلد کتاب و استاد راهنمای بیش از ۳۰۰ پایان نامه از جمله سوابق خدیوی است.