مرزبانی جمهوری آذربایجان، اعلام کرد که در هشت ماه سال جاری میلادی مسافرت شهروندان این کشور به جمهوری اسلامی ایران ۴۳٫۴ درصد افزایش یافته است. شرح آنلاین – مرزبانی جمهوری آذربایجان: در هشت ماه سال جاری میلادی، مسافرت شهروندان آذربایجانی به کشورهای خارجی در مقایسه با زمان مشابه یک سال قبل ۱۱٫۷ درصد افزایش یافته […]

مرزبانی جمهوری آذربایجان، اعلام کرد که در هشت ماه سال جاری میلادی مسافرت شهروندان این کشور به جمهوری اسلامی ایران ۴۳٫۴ درصد افزایش یافته است.

شرح آنلاین – مرزبانی جمهوری آذربایجان: در هشت ماه سال جاری میلادی، مسافرت شهروندان آذربایجانی به کشورهای خارجی در مقایسه با زمان مشابه یک سال قبل ۱۱٫۷ درصد افزایش یافته و ۳ میلیون و ۸۹ هزار نفر بوده است.

بنا به این گزارش، ۳۰٫۹ درصد از شهروندان جمهوری آذربایجان به گرجستان، ۲۹٫۷ درصد به ایران، ۱۹٫۶ درصد به روسیه، ۱۳٫۴ درصد به ترکیه، ۱٫۶ درصد به اوکراین، یک درصد به امارات متحده عربی و ۳٫۸ درصد نیز به کشورهای دیگر سفر کردند. مسافرت شهروندان جمهوری آذربایجان در مدت یاده شده به ایران در مقایسه با زمان مشابه یکسال قبل ۴۳٫۴ درصد، به گرجستان ۲٫۳درصد افزایش یافته ولی مسافرت به ترکیه ۲٫۸ درصد و به روسیه ۱٫۹ درصد کاهش یافته است.

براساس این گزارش، در هشت ماه سال جاری از ۱۹۳ کشور یک میلیون و ۹۷۶ هزار نفر به جمهوری آذربایجان سفر کردند که ۸٫۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال پیش است.
همچنین ۳۱٫۶ درصد از مسافران خارجی از فدراسیون روسیه، ۱۹٫۵ درصد از گرجستان، ۹٫۸ درصد از ترکیه، ۹٫۴ درصد از ایران، ۳٫۵ درصد از امارات متحده عربی، ۲٫۶ درصد از عراق، ۲ درصد از اوکراین و ۲۱٫۵ درصد نیز از کشورهای دیگر وارد جمهوری آذربایجان شدند.

در هشت ماه سال جاری مسافرت شهروندان ایرانی به جمهوری آذربایجان در مقایسه با زمان مشابه یک سال قبل ۲۵٫۴ درصد کاهش پیدا کرده است.

در سال جاری مسافرت از کشورهای خلیج فارس غیر از ایران و امارات متحده عربی افزایش چشم گیری داشته است.

در مقایسه با هشت ماه سال گذشته مسافرت از کویت ۲٫۲ برابر، عربستان و بحرین ۲٫۴ برابر، قطر ۱٫۹برابر، عراق ۱۹ درصد و عمان ۹٫۵ درصد افزایش یافته است.

در هشت ماه سال جاری مسافرت از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۸ درصد افزایش یافته و به ۷۷ هزار نفر رسیده، از کشورهای همسود نیز میزان مسافرت با ۵٫۵ درصد افزایش به ۷۳۴ هزار نفر رسیده است.