یک مخزن سوخت ماهواره «ایریدیوم» در باغ گردوی کشاورزی در کالیفرنیا فرود آمده است. شرح آنلاین – بی جی آر: کشاورزی هنگام پیاده روی در هانفورد واقع در ایالت کالیفرنیا در باغ گردوی خود با یک زباله فضایی روبرو شد. لابه لای درختان باغ این مرد یک تکه فلز درهم پیچیده وجود داشت که بخش هایی از […]

یک مخزن سوخت ماهواره «ایریدیوم» در باغ گردوی کشاورزی در کالیفرنیا فرود آمده است.

شرح آنلاین – بی جی آر: کشاورزی هنگام پیاده روی در هانفورد واقع در ایالت کالیفرنیا در باغ گردوی خود با یک زباله فضایی روبرو شد.

لابه لای درختان باغ این مرد یک تکه فلز درهم پیچیده وجود داشت که بخش هایی از آن سوخته و نابود شده بود.

این شی گنبد شکل در حقیقت گرما و نیروهای ویران کننده خارق العاده ای را تحمل کرده بود و با وجود اصطکاک و فشار زیاد اتمسفر بازهم در زمین فرود آمده بود.

طبق گزارش رسانه های محلی، کشاورز با مقامات محلی تماس گرفت. نیروی پلیس نیز این شی را به مقر هوایی واندربرگ برد. در آنجا مشخص شد این شی فضایی در حقیقت مخزن سوخت یک ماهواره است.

ماهواره مذکور نیز به شرکت ایریدیوم تعلق دارد. به گفته این شرکت مخزن سوخت مذکور به یک ماهواره ۷۰# از کارافتاده تعلق دارد که دو دهه در مدار زمین فعالیت می کرده است. این ماهواره نیز مانند بقیه ابزارهای فضایی دوباره وارد اتمسفر زمین شده بود و پیش بینی می شد به طور کامل از بین برود.

اما به هرحال بخش بزرگی از این زباله از گرمای شدید نجات یافت و در زمین فرود آمد.

ماهواره های متعدد ایریدیوم بخشی از شبکه مخابراتی وسیع این شرکت هستند اما این نخستین بار است که بخشی از یکی از ماهواره های این شرکت هنگام ورود به اتمسفر باقی می ماند.

ایریدیوم قصد دارد با بررسی این زباله فضایی، دلیل نسوختن آن در اتمسفر را ردیابی کند.