به دنبال اعلام آمادگی صدر اعظم آلمان از کناره گیری ریاست حزب سوسیال مسیحی، محافظه کاران این کشور کاندیدای مورد نظر خود برای جانشینی مرکل را معرفی کردند. شرح آنلاین – خبرگزاری آلمان: پس از اعلام آمادگی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در خصوص کناره گیری از ریاست حزب سوسیال مسیحی آلمان، محافظه کاران حزب اتحاد […]

به دنبال اعلام آمادگی صدر اعظم آلمان از کناره گیری ریاست حزب سوسیال مسیحی، محافظه کاران این کشور کاندیدای مورد نظر خود برای جانشینی مرکل را معرفی کردند.

شرح آنلاین – خبرگزاری آلمان: پس از اعلام آمادگی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در خصوص کناره گیری از ریاست حزب سوسیال مسیحی آلمان، محافظه کاران حزب اتحاد مسیحی این کشور کاندیدای مورد نظر خود برای احراز این پست را معرفی کردند.

محافظه کاران با معرفی «فردریش مرتس» سیاستمدار ۶۲ ساله آلمانی سعی دارند تا وی را به عنوان جانشین مرکل بر کرسی ریاست حزب سوسیال مسیحی بنشانند.

مرتس نسبت به برخورداری از این سمت ابراز تمایل کرده است. وی پیش تر ریاست محافظه کاران در پارلمان آلمان را به عهده داشته که با برگزیده شدن مرکل به عنوان صدر اعظم مجبور به استعفا از سمت خود شد.

این در حالی است که «منفرد وبر» معاون حزب سوسیال مسیحی ابراز امیدواری کرد که مرکل علیرغم کناره گیری از ریاست حزب همچنان بر مسند صدر اعظمی باقی بماند، چرا که وی صدایی قوی در اروپا بوده و در مسیر تحقق اهداف اروپایی چهره ای با نفوذ است.