معاون اقتصادی و سرمایه گذاری ارس گفت: مجوز ورود موقت خودروهای سواری پلاک ارس به مدت یک ماه و یک بار در سال از سوی گمرک ایران صادر شده است.

شرح آنلاین – روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس: صفر شاسفند با اعلام این خبر افزود: مجوز ورود موقت خودروهای پلاک ارس به مدت یک ماه و یک بار در سال از سوی گمرک ایران صادر شده است.
وی گفت: بر اساس این مجوز خودرو ارس پلاک با حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰ سی سی و ارزش کمتر از چهل هزار دلار با ارائه تضمین های قانونی امکان تردد در سرزمین اصلی را دارند.
شاسفند افزود: مجوز تردد به خودروهای ساخت کشور آمریکا و یا با برند آمریکایی صادر نمی شود.

مدیر توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد ارس گفت: صاحبان خودرو در صورت ارائه سند مالکیت، پروانه تردد، کپی کارت ملی و مدارک ثبت شده در سیستم می توانند از مرخصی یک ماهه استفاده کنند.
بابک عبدیل نژاد اظهار داشت: برای انجام بدون مشکل فرایند صدور مجوز، باید سند مالکیت خودرو و پروانه تردد به نام درخواست دهنده بوده و سند خودرو به صورت وکالتی و خارج از سازمان منطقه آزاد ارس نقل و انتقال نشده باشد.
وی در ادامه گفت: فاصله زمانی یکسال از آخرین مرخصی و معتبر بودن پروانه تردد خودرو در زمان مرخصی الزامی بوده و اولویت با خودروهای فاقد تخلف تاخیر در تمدید تردد می باشد.
عبدیل نژاد درباره شیوه مراجعه برای اخذ مجوز تردد یک ماهه گفت: صاحبان خودروهای پلاک ارس با ارائه معرفی نامه سازمان منطقه آزاد ارس به گمرک ایران و یا تحویل نامه مرخصی به کارگزار گمرکی صدور مرخصی مستقر در مرکز خدمات خودرویی ارس و در نهایت مراجعه به پلیس راهور می توانند نسبت به دریاف پلاک عبور موقت اقدام کنند.