مراسم خاکسپاری پیکر سردار شهید سلیمانی آغاز می‌شود ۱۷ دی ۱۳۹۸

تا لحظاتی دیگر
مراسم خاکسپاری پیکر سردار شهید سلیمانی آغاز می‌شود

مراسم خاکسپاری پیکر سردار شهید سلیمانی تا لحظاتی دیگر آغاز می‌شود.

کرمان - شرح آنلاین
چیزی یافت نشد !