آذربایچانغربی - شرح آنلاین
تقسیمات ۱۲ استان کشور تغییر میکند 22 اسفند 1397

تقسیمات ۱۲ استان کشور تغییر میکند

مهر ، (شرح آنلاین) - هیئت وزیران، با تغییر و اصلاحات تقسیماتی در ۱۲ استان کشور موافقت کرد.