آرمن سرکیسیان - شرح آنلاین
رئیس جمهور ارمنستان استعفا کرد 04 بهمن 1400

رئیس جمهور ارمنستان استعفا کرد

رئیس جمهور ارمنستان از سمتش کناره‌گیری کرد.