آسفالت تبریز - شرح آنلاین
نهضت آسفالت تبریز به ۱۳۵ هزار تن رسید ۲۸ تیر ۱۳۹۹

نهضت آسفالت تبریز به ۱۳۵ هزار تن رسید

نهضت آسفالت‌ریزی اساسی معابر تبریز کماکان با تمام توان ادامه دارد که مناطق ۱۰گانه و سازمان عمران شهرداری تبریز معابر و خیابان‌های اصلی شهر را آماج آسفالت‌ریزی با کیفیت قرار داده است. با نزدیکی به پایان تیرماه ۹۹، نهضت آسفالت تبریز به ۱۳۵ هزار تن رسید که پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به بیش از ۴۰۰ هزار تن برسد.