آشوب - شرح آنلاین
دروغ بزرگ و نفوذ عاملان دهه های آشوب در ایران ۰۸ دی ۱۳۹۸
تحلیلی از آشوب های رخداده در تاریخ انقلاب اسلامی

دروغ بزرگ و نفوذ عاملان دهه های آشوب در ایران

سیر تحولات تاریخ امنیتی کشورمان و آشوب های رخداده حاکی از تجدید قوای دشمن در هر 10 سال یکبار علیه ملت و نظام اسلامی است و در این دوره های متوالی به انحای مختلف توسط ایادی استکبار جهانخوار در داخل کشور به مورد اجرا در آمده است.

“مهد آزادی” کجاست؟ ۲۲ آذر ۱۳۹۷

“مهد آزادی” کجاست؟

اگر چه قیاس ژورنالیستی حوادث ۲ کشور، خیلی نمی‌تواند درست باشد و هر کشوری شرایط خاص خودش را دارد اما چه کنیم که ارادت روشنفکر ایرانی به پایه‌های برج ایفل حتی از منورالفکران دیار خروس‌نشان هم بیشتر است! و اگر طرف، قلم‌زن زنجیره‌ای‌ها باشد که دیگر بدتر! رسما دخیل می‌بندد به پنجره‌های لیبرالیسم! و سعی می‌کند در چنین روزهایی حتی‌المقدور سر مبارک را سمت شانزه‌لیزه نچرخاند و آمدیم و از سر اجبار- و نه وجدان!- اخبار فرانسه را برد تیتر یک! کل ماجرا را فرو می‌کاهد در این تحلیل علیل؛ «پیروزی پوپولیسم بر لیبرالیسم»!