آیان رمزی - شرح آنلاین
مقایسه عملکرد تراکتور سال قبل با تراکتور زنوزی ۲۶ اسفند ۱۳۹۷

مقایسه عملکرد تراکتور سال قبل با تراکتور زنوزی

تبریز ، (شرح آنلاین) - تراکتور امسال در حالی شرایط خود را در لیگ برتر پیش می برد که برای رسیدن به قهرمانی تمام فاکتور های لازم را در اختیار دارد.